उद्योग समाचार

खाद्य योजकहरूको मुख्य वर्गीकरण

2020-04-14

खाना additivesउत्पादकहरूले खाना उत्पादन गर्दा थप्नुपर्ने तत्त्व हुन्। अवश्य पनि, त्यहाँ धेरै प्रकारका वर्गीकरणहरू छन्। एन्टिऑक्सिडन्टहरू, संरक्षक, आदि समावेश गर्दै।


को मुख्य वर्गीकरणखाना additivesAntioxidants हो

ब्लीच

रora्ग

रंग रक्षक

एन्जाइम

स्वाद वर्धक

संरक्षक

स्वीटनर

अन्य