उत्पाद अनुप्रयोग

हाम्रो उत्पादनहरू फिड, खाना, औद्योगिक कच्चा माल, र सौन्दर्य प्रसाधन, औषधि उद्योग, दैनिक उद्योग, जैविक रासायनिक उद्योग, अटोमोबाईल र यस्तै अन्यको लागि प्रयोग गरिन्छ।